Toon alle activiteiten

Door Hans op den Dries
Excursieleider Vogelweek KNNV Afd. Voorne

De vogelrijkdom van de Zuid-Hollandse eilanden

Dit is een excursie met de auto van ongeveer een halve dag omdat er een groot gebied bestreken wordt. Tijdens deze auto-excursie, die geleid wordt door Jan Westhuis, bezoeken we het vogelrijke natuurgebied de Strypse Wetering op Voorne en enkele prachtige vogelrijke gebieden op Goeree. Halverwege mei zijn er altijd nog vele verschillende vogelsoorten aanwezig waaronder ook trekvogels van de noordelijke landen. Zo zullen we o.a. de volgende groepen en soorten zien: reigerachtigen als lepelaar, blauwe reiger en kleine zilverreiger. Steltlopers als kleine plevier en bontbekplevier, kluut, grutto, tureluur, en misschien zelfs nog een zwarte ruiter die al op kleur begint te komen. Ook zijn er vele ganzen- en eendensoorten te zien. Uiteraard hopen we dan ook op wintertaling, pijlstaart en smient. Ook de meeuwen zullen niet ontbreken. Zelfs de kans op een zeldzame zwartkopmeeuw is groot. Daarnaast kunnen we alle zwaluwsoorten zien foerageren, die in Nederland voorkomen. Natuurlijk zullen we ook enkele roofvogels als, buizerd, en torenvalk tegenkomen en met een beetje geluk kiekendieven en de boomvalk. Tot slot zijn er natuurlijk in deze maand vele zangvogels te bewonderen, zoals rietzanger, kleine karekiet, rietgors, blauwborst, tjiftjaf, fitis, en misschien zelfs wel een spotvogel of een wielewaal. Wilt u de vogelrijkdom van Zuid-Holland zuid eens beleven, kom dan naar deze vogelexcursie en oordeel zelf.

Aanmelden

Details

Activiteit

Overig

Organisatie

KNNV Afd. Voorne

Onderwerp

Genieten van vogels op Voorne en Goeree

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Sliklandseweg 4 Hellevoetsluis (ZH)
Carpoolplaats aan de Zwartedijk/N57 bij de afslag Rockanje (het adres dat je in kunt voeren op de navigatie is Sliklandseweg 4, Hellevoetsluis)

Duur

Langer dan 4.5 uur

Bijzonderheden

Er zal zoveel mogelijk worden samen gereden, zodat de groep compact blijft. Neemt u vooral uw kijker mee en zorgt u voor iets te drinken en te eten. De excursie is rond 15.00 uur afgelopen.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving