Toon alle activiteiten

Door C. van der Krift
Excursieleider Vogelweek West Brabantse Vogelwerkgroep, IVN Mark en Donge, KNNV Breda

Vogels ontdekken in nieuw vogelparadijs bij Breda

We gaan wandelen en vogels kijken in de Vierde Bergboezem, een nieuw natuurgebied ten noorden van Breda. Het is een boezemgebied dat momenteel volop in ontwikkeling is en qua vogels allerlei verrassende soorten te bieden heeft. De Vierde Bergboezem is een waterbergingsgebied, bedoeld voor extra waterveiligheid in Breda. De waterbergingsfunctie van de Vierde Bergboezem is gerealiseerd in 2010. Tegelijk zijn er wandel- en laarzenpaden aangelegd. Het is een natuurgebied met kruiden en faunarijk grasland, vochtige hooilanden, moeras - en natte schraallanden. Een greep uit de vogels die we er zouden kunnen zien zijn bruine kiekendief, sperwer, boomvalk, zwartkop, tuinfluiter, roodborsttapuit en rietgors en natuurlijk ook de nodige watervogels.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

West Brabantse Vogelwerkgroep, IVN Mark en Donge, KNNV Breda

Onderwerp

Vogels kijken en herkennen in de 4e Bergboezem

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Rietdijk 10 Breda (NB)
Start op de parkeerplaats bij de Asterdplas, vlakbij het scoutinggebouw van Scouting Sint Joris en cafe de Texashoeve (Rietdijk 6, 4823 ZK Breda)

Duur

2.5 uur

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten