Toon alle activiteiten

Door Peter Vermaas
Excursieleider Vogelweek KNNV afdeling Voorne

Nieuw vogelparadijs Spuimond-West: van kievit tot kemphaan

Twee jaar geleden is dit stuk polder van 120 hectare omgevormd tot een uniek stuk natuur. We gaan kijken naar de vogels die dit gebied hebben ontdekt als broedgebied: kluut, visdief, kokmeeuw, kievit, tureluur. Honderden vogels zijn dagelijks aanwezig om hier te eten en te slapen: kemphaan, bergeend, krakeend, fuut, dodaars. In de rietvelden rondom broeden o.a. rietgors, rietzanger, blauwborst, buizerd en bruine kiekendief. Af en toe komt een zeearend op bezoek.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

KNNV afdeling Voorne

Onderwerp

Genieten en herkennen van steltlopers en watervogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Zuidoordsedijk 9 Zuidland (ZH)
Parkeerterrein Zeedijk / Zuidoordsedijk 9 in Zuidland

Duur

2.5 uur

Bijzonderheden

We gaan lopen over een onverhard wandelpad over de dijk dat rond het terrein loopt. Trek daarom stevige wandelschoenen aan. Als u een verrekijker heeft, neem die zeker mee! De excursieleider zorgt voor een telescoop.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving