Toon alle activiteiten

Door Herman Lassche
Excursieleider Vogelweek Veldschuur

Weidevogelexpositie

Informatiecentrum De Veldschuur “Bid en Werk” wordt de komende weken omgetoverd in een grote weidevogelexpositie. Weidevogels raken in Nederland steeds meer in de verdrukking en daarom is het nodig dat deze dieren extra aandacht krijgen. Overal in Nederland zijn er clubs opgericht om de weidevogels te beschermen. Medewerkers van de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld en omstreken, de Veldschuur en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen om dit voorjaar wulp, grutto, kievit, tureluur en nog een aantal andere soorten voor het voetlicht te brengen. Door middel van films, foto’s, lezingen, opgezette vogels en eieren zullen de weidevogels het hele voorjaar de dienst uitmaken in De Veldschuur. Natuurlijk worden er ook veldexcursies georganiseerd.

Aanmelden

Details

Activiteit

Overig

Organisatie

Veldschuur

Onderwerp

Weidevogels

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Startpunt

Wijkweg 2 Rouveen (Overste)
Let op de openingstijden!

Duur

0.5 uur

Kosten

Nee

Voor deze activiteit kunt u zich niet opgeven via de website van Vogelbescherming Nederland.

Klik hier om u voor deze activiteit op te geven
(link opent in een apart venster, Vogelbescherming Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden)

Toon alle activiteiten