Toon alle activiteiten

Door Klaas de Jong
Excursieleider Vogelweek Calidris Vogelsafari's

'Welkom grutto' excursie op Texel

Vogelwerkgroep Texel organiseert een weidevogelwandeling langs natuurgebied Dijkmanshuizen met speciale aandacht voor de grutto. Giel Witte, coördinator Weidevogelbescherming, leidt belangstellenden naar de vogelhut waar diverse weidevogels (kievit, kemphaan, (IJslandse en gewone) grutto en tureluur) hun opwachting zullen maken.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Texel

Onderwerp

weidevogels, steltlopers

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Startpunt

Ottersaat 5 Oudeschild (NH)
Op het terrein van de boerderij (Ottersaat 5) mag geparkeerd worden. NB: dus niet bij de boerderij op de hoek!

Duur

1.5 uur

Bijzonderheden

Deze excursie is ook geschikt voor kinderen.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten