Toon alle activiteiten

Door Ben Hulsebos
Excursieleider Vogelweek Vogelwerkgroep Losser

Op zoek naar de ijsvogel bij Losser

Vogelwerkgroep Losser biedt u de mogelijkheid om mee op zoek te gaan naar de ijsvogel in het prachtige Cultuurpark Kraesgenber. Via een afwisseling van allerlei biotopen, zoals houtwallen, cultuurland, plas-draszones, beekoevers, loof- en naaldbos, zandverstuivingen, stuifduinen en een zandafgraving lopen we langs merendeels smalle paadjes naar een vogelkijkhut. Daar houden we even pauze om onze zelf meegebrachte thee en/of koffie te drinken. De route gaat langs een roeken- en oeverzwaluwkolonie en onderweg hebben we grote kans op o.a. grote gele kwikstaart, ooievaar, bonte vliegenvanger, zwarte specht, groene specht en grasmus. Vanuit de vogelkijkhut is de ijsvogel dagelijks te zien en ook is de kleine plevier meestal aanwezig. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur en bij terugkomst kan op Erve Kraesgenberg de horeca bezocht worden (indien geopend). Deze excursie is bedoeld voor beginnende vogelaars, maar ook mensen met meer ervaring zullen volop aan hun trekken komen. In het gebied komen meer dan 87 verschillende broedvogelsoorten voor. Ervaren vogelkenners helpen u onderweg bij het opsporen en determineren van de vogels. Er zijn twee excursieleiders beschikbaar. De groep wordt bij de start van de excursie dan ook in tweeën gesplitst, waardoor u met een overzichtelijke groep op pad gaat.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Losser

Onderwerp

Genieten en herkennen van bos- en watervogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Bookholtlaan 21 Losser (Overste)
De start van de 5 km lange wandeling is om 08.00 uur ’s morgens vanaf het Cultuurpark Kraesgenberg aan de Bookholtlaan 25 in Losser. Parkeren kan bij zwembad Brilmansdennen of bij de sportvelden.

Duur

2.5 uur

Bijzonderheden

Trek stevig schoeisel aan en neem een verrekijker mee.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten