Toon alle activiteiten

Door José Uitslag
Excursieleider Vogelweek Twentse Vogelwerkgroep

Vogels van het Haaksbergerveen

Het Haaksbergerveen is een fantastisch vogelgebied waar we een mooie en vogelrijke wandeling hopen te maken. Wat we onderweg tegen kunnen komen: blauwborst, Kleine karekiet, grauwe Klauwier, fitis, tjiftjaf, geelgors, putter, kneu, velduil, bruine en blauwe kiekendief. Diverse watervogels en steltlopers. Met een beetje geluk: zeearend, slangenarend, wespendief en kraanvogels. Deze excursie is bestemd voor ervaren en beginnende vogelaars en voor iedereen die meer van vogels wil weten, ook jongeren nodigen wij hierbij van harte uit. Vanwege de nu al goeie belangstelling voor deze excursie hebben we nu verschillende 3 excursies. Elke excursie volgt de route net even anders.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Twentse Vogelwerkgroep

Onderwerp

Vogels ontdekken en leren herkennen in en om het veen

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Wennewickweg 8 Haaksbergen (Overste)
Parkeerplaats Haaksbergerveen Staatsbosbeheer, Wennewickeweg, Haaksbergen.

Duur

2.5 uur

Bijzonderheden

Stevige schoenen worden aanbevolen. Verrekijker en/of telescoop meenemen.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten