Toon alle activiteiten

Door Jordy Houkes
Excursieleider Vogelweek Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.

Liendense Waard bij Batenburg

Een wandeling in het prachtige natuurgebied de Liendense Waard. Het gebied is erg belangrijk voor trekvogels maar is ook van belang voor diverse broedvogels. Door de aanwezigheid van plas-dras gebieden en slikranden broeden er voor het binnenland bijzondere soorten. Met een beetje geluk zien we circa 40 soorten zoals ijsvogel, kluut, grutto, tureluur, kleine plevier, bergeend, roodborsttapuit en lepelaar.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.

Onderwerp

Liendense Waard bij Batenburg

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Molendijk 17 Batenburg (GE)
Hier ligt een parkeerplaats onder aan de dijk. We keren hier ook weer terug.

Duur

3 uur

Bijzonderheden

De excursieleider heeft een telescoop bij zich waar iedereen gebruik van kan maken. Zorg zelf voor goede wandelschoenen, een verrekijker en iets te drinken. De excursie is gericht op beginnende vogelkijkers en natuurliefhebbers maar in principe voor iedereen geschikt.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving