Toon alle activiteiten

Door Nadja Jansma
Medewerker

Grutto's bij fort Krommeniedijk

Het fort bij Krommeniedijk ligt in een prachtig landschap. Het fort en de omliggende weilanden zijn vanaf de Lagendijk in Uitgeest goed te overzien. De weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk zijn rijk aan weidevogels. Het gebied rond het fort wordt in het vroege voorjaar voor een deel onder water gezet. Zo'n plas-dras gebied is vooral aantrekkelijk voor vogels op doortrek. Er zijn grote groepen goudplevieren, kieviten, grutto’s, eenden en ganzen te zien.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelbescherming

Onderwerp

Grutto's bij plasdras

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Duur

1 uur

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving