Toon alle activiteiten

Door Nadja Jansma
Medewerker

Grutto's in Wormer- en Jisperveld

Hollandse en IJslandse grutto’s en tureluurs keren na een energieverslindende tocht van duizenden km’s uitgehongerd terug uit Spanje en Afrika en moeten eerst opvetten om op gewicht te komen alvorens verder te trekken of te gaan broeden. In maart is het dubbel druk in het Wormer- en Jisperveld met vogels. Overwinteraars zoals smienten en wintertalingen zijn nog volop aan het opvetten alvorens te vertrekken voor een reis van duizenden km’s naar hun broedgebieden in Siberië. Andere wintergasten die we tijdens de vaartocht tegen kunnen komen zijn grote zilverreigers, buizerd, blauwe kiekendief, torenvalk, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen- , eenden- en ganzensoorten. Halverwege de vaartocht wordt te voet een bezoek gebracht aan de kleinste droogmakerij van Nederland “ De Schaalsmeer” met een molensloot vol watervogels. Natuurmonument het Wormer- en Jisperveld. 2300 ha Weids veenweidenlandschap. Duizenden eilandjes, veel water, bosjes en riet. Een eldorado voor duizenden weide-, moeras- en watervogels. Bijzondere planten, dieren en vissen. Beleef deze prachtige natuur van nabij met een vaarexcursie.

Aanmelden

Details

Activiteit

Vaarexcursie

Organisatie

Poelboerderij

Onderwerp

Grutto's en tureluurs

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Duur

2 uur

Bijzonderheden

• Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. • Warme en waterdichte kleding wordt aanbevolen. • Neem zo mogelijk een verrekijker mee.

Kosten

Nee

Voor deze activiteit kunt u zich niet opgeven via de website van Vogelbescherming Nederland.

Klik hier om u voor deze activiteit op te geven
(link opent in een apart venster, Vogelbescherming Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden)

Toon alle activiteiten

In de omgeving