Toon alle activiteiten

Door Nadja Jansma
Medewerker

Weidevogels herkennen in Oostpolder

Vanaf de kop van de Osdijk lopen we langs het Zuidlaardermeer richting uitkijktoren en vandaar via het fietspad terug naar ons vertrekpunt. We gaan op zoek naar de vele weidevogels, zoals kievit, grutto, wulp en tureluur. Ook is de kans groot dat we verschillende eendensoorten zullen zien zoals bijv. de slobeend, krakeend enz., en verder (geoorde) fuut, ganzen, buizerd, kiekendief, mogelijk zelfs een zeearend of een visarend.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Groninger Landschap

Onderwerp

Weidevogels

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Duur

2 uur

Bijzonderheden

De route van ca. 4 km gaat voor een deel over graspaden, die modderig kunnen zijn en verder over half verharde paden. Doe dus laarzen of stevige wandelschoenen aan. En neem een verrekijker mee.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten