Samen voor vogels en natuur

Europese landbouwbeleid faalt

Onderzoek toont aan dat het Europese landbouwbeleid faalt op het gebied van duurzaamheid en te veel geld opslokt. De natuur, waaronder vogels, op het platteland zijn hiervan de dupe.

lees meer

Kijktip november: elegante pijlstaarten

Tijdens een koufront met stevige noordwestenwind kan de trek van pijlstaarten heel spectaculair zijn, vooral in oktober en november. Ze steken dan in grote groepen met de wind half in de rug het land over en kunnen tot diep in het binnenland in V-formaties worden gezien.

lees meer

Vogelgids

Weidevogels redden? Zo doen we dat!

Grutto’s en andere weidevogels hebben het moeilijk in ons land. Ze hebben drassige grond en bloemrijke weides nodig om te overleven. Vogelbescherming ondersteunt lokale initiatieven van weidevogelboeren en burgers bij de aankoop van grond om bloemrijke weide te realiseren.

Helpt u ook mee?

Vijf Brabantse steden zorgen voor extra woonruimte voor vogels en vleermuizen

lees wat zij gaan doen

Gratis magazine
Vogels dichterbij

Houdt u ook van vogels en natuur? Bestel dan Vogels dichterbij van Vogelbescherming. Vol met tips over vogels kijken en hoe u van uw tuin een vogelparadijs maakt.

Bestel gratis magazine

Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken.

lees bericht

Stern 8x32:
de ideale instapkijker!

Speciale aanbieding ter gelegenheid van 15 jaar Nationale Tuinvogeltelling: tijdelijk met 15% korting. Leden krijgen zelfs 25% korting.

Bestel hier