Uw actie voor de vogels

Veel mensen zamelen geld in voor Vogelbescherming. In plaats van cadeaus geven familie, vrienden en/of genodigden aan het goede doel. Dat gebeurt tijdens bruiloften, verjaardagen, uitvaarten en jubilea. Zulke schenkingen – klein of groot – waarderen we zeer en komen ten goede aan onze projecten voor vogels. Hartelijk dank!

Bijzondere inzamelingsactie

Hebt u zo’n bijzondere inzamelingsactie voor Vogelbescherming georganiseerd, laat het ons weten via het Servicecentrum. Het geld kunt u storten o.v.v. van ‘gift’ op bankrekening NL44INGB0000656500 t.n.v. Vogelbescherming Nederland te Zeist.

Persoonlijk contact

Overweegt u een grote gift, neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Sandra Peters.

Sandra Peters, adviseur bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

Bijzondere gift voor de gierzwaluwen

Een gulle gever doneerde 1.050 euro voor de gierzwaluwen. De vogelwerkgroep in zijn woonplaats Zutphen kan het geld goed gebruiken en plaatst gierzwaluwtillen. Zo krijgen de vogels meer nestruimte waar zij hun jongen veilig kunnen grootbrengen. 

Kijk voor meer voorbeelden

Kijkers voor Kijkers

Uw oude verrekijker of telescoop kan veel betekenen voor de bescherming van vogels in ontwikkelingslanden! Lever hem daarom in bij Vogelbescherming. Vele honderden kijkers kregen zo, opgeknapt en wel, 
een tweede leven.

meer informatie