Polderpracht op Terschelling

In 2014 behaalde Vogelbescherming een groot resultaat toen het door de Nationale Postcode Loterij ruim 2 miljoen euro kreeg toegekend voor een vierjarig weideproject op Terschelling, PolderPracht genaamd. Samen met Terschellingers, boeren, ondernemers en gemeente, wordt gewerkt aan de uitvoering van het project. Terschelling biedt zo een model van hoe heel Nederland er voor weidevogels uit zou kunnen zien. Een gebied vol kansen voor natuur, blije koeien, heerlijke natuurvriendelijke producten en een uniek Nederlands landschap.

Uitbreiding kaasmakerij

In het kader van PolderPracht werd Kaasfabriek de Terschellinger gemoderniseerd en uitgebreid. Met melk afkomstig van Terschellingse weides worden hier natuurvriendelijke kazen gemaakt. Dat biedt meer ruimte voor vogelrijke weilanden op het eiland.

Onderzoek leverde intussen een overzicht van beproefde maatregelen om de Terschellinger polder nog meer ‘weidevogel­vriendelijk’ in te richten. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met Vogelwacht Terschelling, de Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels en de Vereniging Agrarisch Belang Terschelling.

Om de bekendheid van PolderPracht verder te vergroten is onder meer een samenwerking met het Oerol-festival opgezet en werd een tentoonstelling over weidevogels ingericht bij de Gèskieker.

Koop melk en kaas

Zuivel geproduceerd met nadrukkelijke aandacht voor natuur en weidevogels. Sinds de campagne Red de Rijke Weide van Vogelbescherming is hier steeds meer aandacht voor. U kunt via aankopen in de supermarkt laten zien wat u belangrijk vindt.

Vogelvriendelijke zuivelwijzer

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

Gerelateerde items