Visie landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB) bepaalt voor een groot deel hoe de Nederlandse landbouw, en daarmee ook het landelijk gebied, zich ontwikkelt. Met het GLB is voor Nederland jaarlijks ongeveer een miljard euro gemoeid, waarvan ongeveer 7% ingezet wordt voor plattelandsontwikkeling, inclusief agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2014 is een nieuw GLB van kracht, voor een periode van 7 jaar.

Beleid te weinig effectief

Vogelbescherming is van mening dat de ingezette vergroening van GLB grotendeels is mislukt, zowel op Europees niveau als de Nederlandse uitwerking. De maatregelen die gelden als ‘vergroening’ zijn eenvoudigweg te weinig effectief om bij te dragen aan een natuurrijker platteland. Onderzoek heeft dat aangetoond.

Via lobby, overleggen, uitgebreide contacten en publicaties blijft Vogelbescherming op de bres staan voor vergroeningsmaatregelen waar de natuur en vogels écht van profiteren. Dat doen we in Brussel (onder meer als deelnemer aan Agriculture Task Force van BirdLife International) als in Nederland. Ondanks nog achterblijvende resultaten staat natuurinclusieve landbouw mede door de inspanningen van Vogelbescherming intussen duidelijker op de agenda dan voorheen en laten de boeren van het weidevogelboerennetwerk zien dat het anders kan.

Visie

In de aanloop naar het nieuwe GLB tot en met 2020 heeft Vogelbescherming samen met andere natuur- en milieuorganisaties in Nederland een visie opgesteld. Hierin staat hoe belastinggeld wel effectief kan bijdragen aan waar het voor bedoeld is: een natuurrijker platteland.

Download

Persoonlijk contact

Vragen? Neem dan contact op met Cees Witkamp.

Cees Witkamp, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op

Elke meter telt!

Vogelbescherming wil de natuur terugbrengen in het boerenland. Met meer bloemrijke weides en akkerranden waar boerenlandvogels zich thuis voelen. Samen met u geven we hen weer een plek in ons landschap. Elke vierkante meter telt! Helpt u mee?

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer