Het project

Interreg-subsidie voor PARTRIDGE

Als uitvloeisel van ‘Het Jaar van de Patrijs’ (2013) raakte Vogelbescherming nauw betrokken bij een internationaal samenwerkingsverband om de patrijs te redden. Vijf landen sloegen hiervoor de handen bijeen: België, Engeland, Schotland, Duitsland en Nederland. Deze samenwerking kreeg een krachtige impuls met de toekenning van een EU-subsidie in het kader van Interreg North Sea.

Dankzij deze Interreg-subsidie kunnen in elk deelnemend land twee voorbeeldgebieden van minimaal 500 hectare optimaal worden ingericht voor de patrijs. De Nederlandse voorbeeldgebieden komen te liggen in Noord-Brabant (Land van Heusden en Altena) en Zeeland (Schouwen-Duiveland). Deelnemende Nederlandse organisaties zijn Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, Brabants Landschap en Vogelbescherming Nederland. Zij werken in dit project nauw samen met landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen. Met PARTRIDGE willen we laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om het tij voor de patrijs te keren.

Het totale budget van PARTRIDGE is ruim 4.5 miljoen euro. In Nederland wordt 1.1 miljoen euro besteed aan het project. Hiervan wordt de helft betaald door de EU via Interreg, de andere helft is afkomstig van de provincie Noord-Brabant, Vogelbescherming Nederland en een particuliere stichting die voor dit project een ton doneerde aan Vogelbescherming. Ook de provincie Zeeland is benaderd voor een bijdrage en heeft deze in behandeling.

30% meer biodiversiteit

Met PARTRIDGE willen we in vier jaar tijd (2017-2020) de biodiversiteit van de voorbeeldgebieden met 30 procent vergroten. Hoe gaan we dit doen?

Kennisuitwisseling en voorlichting

Belangrijk onderdeel van PARTRIDGE is het uitwisselen van nieuwe kennis over de bescherming van de patrijs, nationaal en internationaal. Samen met boeren, buurtbewoners, wildbeheerders en vrijwilligers volgen we de ontwikkeling van natuur en vogels in de voorbeeldgebieden. Alle voorbeeldgebieden staan hier.

Via excursies, nieuwsbrieven, informatieborden en brochures verspreiden we de kennis over succesvolle maatregelen. Zo ontstaat draagvlak bij boeren, beleidmakers en het brede publiek, zodat de patrijs weer perspectief heeft.