De noodzaak

Ruige plekjes en voldoende voedsel

Wie de schets van het ideale patrijsgebied legt naast het huidige agrarische landschap, snapt meteen het probleem. In het intensief gebruikte platteland van nu kan de patrijs het niet bolwerken. Ruige plekjes met overjarige vegetatie waar de patrijs zijn nesten bouwt, zijn vrijwel verdwenen. De insecten, die de kuikens als voedsel nodig hebben, zijn er steeds minder. En voor volwassen patrijzen is er onvoldoende voedsel om de winter door te komen. 

Duurzame akkerbouw

Zonder hulp is de patrijs binnen tien tot twintig jaar misschien wel verdwenen uit Nederland en onze buurlanden. Om deze prachtige vogel te behouden is een ander soort landbouw nodig. Een landbouw die de zorg voor natuur en landschap combineert met een gezonde bedrijfsvoering.

Dat kan. Regionaal zijn er al veel lovenswaardige initiatieven voor de patrijs, vaak samenwerkingsverbanden van vrijwilligers, boeren, jagers en particulieren. Met brede en natuurlijk beheerde akkerranden en ruigtes. Of met herplant van heggen en houtwallen.