Beschermen begint bij goede wil

Meer vogels op het boerenland. Daar zet Vogelbescherming Nederland zich voor in. Maar we bereiken niets zonder de boeren zelf. Zijn zij van goede wil, kunnen wij hen helpen om de noodzakelijke maatregelen te treffen. En u kunt ook helpen. Door de Vogelbescherming te steunen en als consument te kiezen voor boerenlandvogelvriendelijke producten. Zo beschermen we samen de boerenlandvogels.

Boeren zijn sterk verbonden met hun land. Dat maakt het werk voor de boerenlandvogels heel concreet. Op de kaart kunt u precies zien in welke gebieden we actief zijn, wellicht ook bij u in de buurt. Soms helpen we een enkele boer, maar vaak ook een groep samenwerkende boeren. Die gezamenlijke slagkracht pakt goed uit voor de boerenlandvogels. Hoe groter een aaneengesloten leefgebied, hoe groter hun kansen. Soms verpakken we onze hulp in projecten met een eigen duidelijk doel. Zo houden we de organisatie wendbaar en gefocust. Met een beetje goede wil van iedereen, zijn boerenlandvogels straks weer vanzelfsprekend in ons land.

Kerngebieden

Nederland telt een aantal kerngebieden voor boerenlandvogels. Hier werken meerdere boeren samen. Vaak zijn bij zo’n groter gebied ook een of meerdere natuurorganisaties betrokken. Deze samenwerking is cruciaal. Boerenlandvogels hebben niet één weiland, maar een heel natuur-inclusief landschap nodig. En landbouw waarin ruimte is voor biodiversiteit. Waar ze beschutting, nestgelegenheid en voedsel vinden. Wormen en insecten. Vanuit dit soort kerngebieden versterken en vergroten we het leefgebied voor de boerenlandvogel substantieel.

Projecten

De grotere projecten waaraan Vogelbescherming Nederland deelneemt, richten zich soms op een kerngebied, bijvoorbeeld Amstelland bij Amsterdam of PolderPracht op Terschelling. Andere projecten hebben een focus op een bepaalde kwetsbare soort, zoals Operatie Zomertortel of het PARTRIDGE project (een internationale samenwerkingsverband om de partrijs te helpen). Alle projecten worden altijd uitgevoerd in samenwerking met lokale boeren.

Meestal beginnen onze projecten klein, om kennis en ervaring op te doen. Bij succes rollen we het project dan verder uit, als een olievlek. Zo hopen we steeds meer boeren bereid te vinden om een deel van hun land  geschikt te maken voor boerenlandvogels. Tegelijkertijd focussen we ons ook op kerngebieden, waarbij we met meerdere boeren samenwerken en er dus meer aaneengesloten gebied geschikt wordt gemaakt voor vogels. Dit vergroot hun kans op overleven aanzienlijk. Boerenlandvogels, vooral zij die in de weilanden broeden, opereren in groepen om predatoren op afstand te houden.

Waar we werken

Op de kaart kunt u precies zien in welke gebieden we als Vogelbescherming boeren helpen met hun akker- en weidevogelbeheer, wellicht ook bij u in de buurt. Soms verpakken we die hulp in een project en soms helpen we zo een enkele boer. Maar meestal werken we samen met groep boeren. Die gezamenlijke slagkracht pakt goed uit voor de boerenlandvogels. Hoe groter een aaneengesloten leefgebied, hoe groter hun kansen. Vanuit de kerngebieden werkt Vogelbescherming  aan oplossingen die ook elders in het land kunnen worden ingezet. En we blijven boeren uitnodigen met ons mee te doen. Zo hopen we dat het leefgebied voor boerenlandvogels zich als een olievlek uitbreidt.

Bekijk alle projecten en gebieden