Beschermen begint bij een project

Meer vogels op het boerenland. Daar zet Vogelbescherming Nederland zich voor in. Maar we bereiken niets zonder de boeren zelf. Daarom werken we samen. Dankzij onze steun kunnen zij de noodzakelijke maatregelen treffen om boerenlandvogels te beschermen. Alleen of samen met andere boeren. Die hulp verpakken we in projecten, die altijd een duidelijk doel voor ogen houden. Zo houden we de organisatie wendbaar en gefocust. Het grote doel: boerenlandvogels hebben weer een vanzelfsprekend plaats in het boerenland.

Kerngebieden

Boerenlandvogels hebben een meer natuur-inclusief landschap nodig. Een landbouw waar ruimte is voor biodiversiteit. Waar ze beschutting, nestgelegenheid en voedsel vinden. Wormen en insecten. Om dit voor elkaar te krijgen, werken we vanuit kerngebieden aan het versterken en vergroten van leefgebied voor de boerenlandvogel.

De projecten waaraan Vogelbescherming Nederland deelneemt, richten zich soms op een kerngebied, bijvoorbeeld Amstelland of PolderPracht. Andere projecten hebben een focus op een bepaalde kwetsbare soort, zoals operatie zomertortel of het PARTRIDGE project (een internationale samenwerkingsverband om de partrijs te helpen). Alle projecten worden altijd uitgevoerd in samenwerking met lokale boeren.

Olievlek

Meestal beginnen onze projecten klein, om kennis en ervaring op te doen. Bij succes rollen we het project dan verder uit, als een olievlek. Zo hopen we steeds meer boeren bereid te vinden om een deel van hun land  geschikt te maken voor boerenlandvogels. Tegelijkertijd focussen we ons ook op kerngebieden, waarbij we met meerdere boeren samenwerken en er dus meer aaneengesloten gebied geschikt wordt gemaakt voor vogels. Dit vergroot hun kans op overleven aanzienlijk. Boerenlandvogels, vooral zij die in de weilanden broeden, opereren in groepen om predatoren op afstand te houden.

De boerenlandvogelprojecten

Meestal beginnen onze projecten klein, om kennis en ervaring op te doen. Bij succes rollen we het project dan verder uit, als een olievlek. Zo hopen we steeds meer boeren bereid te vinden om een deel van hun land geschikt te maken voor boerenlandvogels. Tegelijkertijd focussen we ons ook op kerngebieden, waarbij we met meerdere boeren samenwerken en er dus meer aaneengesloten gebied geschikt wordt gemaakt voor vogels. Dit vergroot hun kans op overleven aanzienlijk. Boerenlandvogels, vooral zij die in de weilanden broeden, opereren in groepen om predatoren op afstand te houden.

Bekijk alle projecten