Navigatie overslaan
Strandplevier / Shutterstock

Strandplevier / Shutterstock

Reddingsplan strandplevier

Het is vijf voor twaalf voor de strandplevier: het aantal broedparen holt terug. Daar moet verandering in komen. Met een uniek reddingsplan hoopt Vogelbescherming samen met vele partners de strandplevier weer een toekomst in ons land te bieden.

Gelukkig is duidelijk waarom het aantal strandplevieren in Nederland achteruit holt. Wat ze nodig hebben is meer rust en meer geschikte broedplaatsen. Samen met natuurbeheerders, vrijwilligers, lokale bewoners en het publiek wil Vogelbescherming daarvoor in actie komen met een meerjarig reddingsplan.

Het mooie is dat ook andere “strandbroeders” zoals de bontbekplevier en de dwergstern van de maatregelen profiteren. En natuurlijk wordt ook voor mensen een strand mét deze vogels veel leuker.

Drukke stranden en Deltawerken

Dat we nog maar zelden strandplevieren zien langs onze kust heeft twee oorzaken. Ten eerste is het een gevolg van de steeds grotere drukte op de stranden. Ten tweede werden tijdens de Deltawerken zeearmen afgesloten. Daarmee gingen broedplekken in zout water verloren, zonder dat er nieuwe pioniersplekken voor in de plaats kwamen. Niet voor niets staat de strandplevier op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Meer over de bescherming van de strandplevier leest u in Laten we het strand delen met de strandplevier.

Vrijwilligers bij strandafzettingen

Geïnspireerd door succesvol beschermingswerk in het buitenland, wil Vogelbescherming de strandplevier ook in Nederland uit het slop trekken. Zowel in de Delta, als op de Wadden.

Op een aantal stranden worden nu al gedeeltes afgezet met touwen en informatieborden en dit wil Vogelbescherming verder uitbreiden. Samenwerking met de lokale vogelwerkgroepen is hierbij van cruciaal belang, want vrijwillige vogelwachten staan dan bij de strandafzettingen. Zij laten bezoekers van een veilige afstand de plevieren zien en geven uitleg.

Vogelbescherming ondersteunt deze fantastische vrijwilligers met training, begeleiding, de benodigde materialen én met mobiele vogelwachtershuisjes. Deze maken het werk voor de vrijwilligers niet alleen prettiger, maar zijn ook een herkenbaar aanspeekpunt voor strandbezoekers.

Nieuw broedgebied

Bij Waterdunen, aan de monding van de Westerschelde, wordt gekozen voor een totaal nieuwe aanpak. Hier wordt nieuw broedgebied gecreëerd in de vorm van een zoutpan. In de winter wordt zout water uit de Westerschelde ingelaten, dat in het voorjaar verdampt. Plantengroei wordt hierdoor vrijwel onmogelijk. En dat is wat strandplevieren nodig hebben. Ze weten Waterdunen nu al te vinden, maar als de omstandigheden beter worden, neemt het huidige aantal van 6 - 8 broedparen de komende jaren hopelijk flink toe.

Samenwerking

Vogelbescherming Nederland werkt voor dit reddingsplan samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Nationaal Park Oosterschelde en natuurlijk de vele vrijwilligers van de vogelwerkgroepen.

Kort samengevat

Het reddingsplan voor de strandplevier kort samengevat:

  • Nieuwe broedlocaties in de Delta en op de Wadden.
  • Betere bescherming van huidige broedlocaties.
  • Training en begeleiding van vrijwillige vogelwachten.
  • Plaatsen van mobiele vogelwachtershuisjes.
  • Voorlichting aan strandbezoekers.
  • Onderzoek naar broedsucces en knelpunten.

Meer weten?

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie

Geef voor de strandplevier

Het wordt drukker en drukker op onze stranden. En dat betekent dat de strandplevier steeds minder ruimte heeft. Er zijn nog maar zo’n 130 – 145 broedparen over. Vogelbescherming gaat nieuwe leefgebied inrichten in de monding van de Westerschelde.  

Doe mee en doneer