BIG UB

Vogelbescherming heeft de internationale werkgroep BirdLife International Group on Urban Birds opgericht (BIG UB). Deze werkgroep houdt zich wereldwijd bezig met een betere bescherming van stadsvogels. De leden wisselen onderling belangrijke kennis en ideeën uit over de mogelijkheden om in eigen land activiteiten voor stadsvogels en publiek te organiseren.

Wereldwijd woont 50% van de mensen in steden en in veel landen groeit het stedelijk gebied sterk. Daarmee wordt ook het belang van de stad voor vogels en natuur groter. Maar er is nog een andere reden waarom Vogelbescherming zich met stadsvogels bezig houdt: door mensen meer te betrekken bij de vogels in hun directe omgeving vergroten we draagvlak voor de bescherming van álle vogels.

Een thuis voor gierzwaluwen

Gierzwaluwen zijn steeds meer aangewezen op nestgelegenheid die wij creëren. Moderne gebouwen bieden weinig ruimte voor hun nesten. In veel steden zijn vrijwilligers actief die nestkasten ophangen. Wij helpen mee om de kasten te kopen en te plaatsen, u ook?

koop een gierzwaluwkast

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s over vogels kijken en met veel praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

bestel gratis magazine