BIG UB

Vogelbescherming heeft de internationale werkgroep BirdLife International Group on Urban Birds opgericht (BIG UB). Deze werkgroep houdt zich wereldwijd bezig met een betere bescherming van stadsvogels. De leden wisselen onderling belangrijke kennis en ideeën uit over de mogelijkheden om in eigen land activiteiten voor stadsvogels en publiek te organiseren.

Wereldwijd woont 50% van de mensen in steden en in veel landen groeit het stedelijk gebied sterk. Daarmee wordt ook het belang van de stad voor vogels en natuur groter. Maar er is nog een andere reden waarom Vogelbescherming zich met stadsvogels bezig houdt: door mensen meer te betrekken bij de vogels in hun directe omgeving vergroten we draagvlak voor de bescherming van álle vogels.

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeds factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's