Navigatie overslaan
Leekstermeer / Wim van Boekel Toon alles in de buurt

Leekstermeer / Wim van Boekel

Door Wim van Boekel
WetlandWacht

Wim van Boekel

In het Leekstermeergebied (De Onlanden) letten we vooral op verstoring door recreanten op plekken die voor het publiek afgesloten zijn. Daarnaast volgen we met een groot aantal vrijwilligers de ontwikkelingen in de natuur. Waarnemingen van verstoring of van bijzondere soorten in het gebied zijn welkom (zie www.natuurindeonlanden.nl).

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Leekstermeergebied (De Onlanden)

Wim van Boekel:

"Uiteraard doe ik dit vrijwilligerswerk vooral om bij te kunnen dragen aan het beschermen van de natuur in een mooi en bijzonder moerasgebied, maar zeker ook omdat het een goede reden is om veel in die natuur te zijn."

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.