Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Westerschelde / Agami

Door Peter Versluijs
WetlandWacht

Peter Versluijs

De Westerschelde is de laatste zeeuwse zeearm waar nog ongestoord eb en vloed is. Dit zorgt voor veel dynamiek en wisselende omstandigheden. De belangen voor de natuur moeten het hier echter wel opnemen tegen grote economische belangen. De havens van Antwerpen en Gent zorgen voor druk zeevaartverkeer. Maar ook de haven van Vlissingen, met de achterliggende industrie in Vlissingen-Oost, en het toerisme langs de Walcherse zuidkust hebben grote invloed op de natuur. Als wetlandwacht wil ik er aan meehelpen dat de belangen van de natuur, en met name de vogels, niet ondergeschikt worden aan de economische belangen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Westerschelde noord – Westkapelle tot Sloehaven

Peter Versluijs:

De natuur in het algemeen, en de vogels in het bijzonder, geven mij veel plezier en ontspanning. Door het vrijwilligerswerk als WetlandWacht hoop ik iets terug te kunnen doen.

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.