Navigatie overslaan
Lauwersmeer / Agami - Marc Guyt Toon alles in de buurt
Lauwersmeer / Agami - Marc Guyt Marinus Brijker

Door Marinus Brijker
WetlandWacht

Marinus Brijker

De Groningse kwelders zijn een van de best bewaarde geheimen wat betreft vogelrijkdom en wijdsheid in ons land. Ze vormen het perfecte tegengif voor de hectiek van alledag. Ze maken deel uit van Natura2000, maar allerlei ontwikkelingen, variërend van de groei van de Eemshaven tot en met recreatiedruk, vormen een bedreiging voor zowel broedvogels als voor de vogels die de kwelder gebruiken als hoogwatervluchtplaats. Waar mogelijk overleggen we als wetlandwachten langs de noordkust met terreinbeheerders, grondeigenaren en overheden over mogelijkheden om aan zulke bedreigingen het hoofd te bieden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Kwelders Groninger noordkust tussen Noordpolderzijl en het lauwersmeergebied

Kaart Groningse Wadkust

Marinus Brijker:

Hoogwatertellingen zijn momenten van puur genieten. De resultaten tonen ondubbelzinnig het belang aan van onze kwelders voor watervogels en ze weerspiegelen de invloed van menselijk ingrijpen op de vogelstand.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.