Toon alles in de buurt

Door Maria Lauran

Maria Lauran

Mijn wetlandgebied is de noordelijke Rijnoever, van Rhenen tot Wijk bij Duurstede. Prachtige moeras- en uiterwaarden-natuur, wat erom vraagt goed beschermd te worden. Ik houd de actuele ontwikkelingen rond beheer, ruimtelijke ontwikkelingen en natuuropgaven bij. Wil je meer weten over mijn werk of iets over dit gebied, neem gerust contact met mij op.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Ga mee en ontdek deze mooie parel in de uiterwaarden bij Amerongen. Ik organiseer al een aantal jaren deze excursie en de deelnemers zijn altijd erg enthousiast over dit prachtige Glanshaverhooiland, wat afgewisseld wordt met plassen en bosschages, waar vele vogelsoorten van profiteren.

Mijn werkgebied

Noordelijke Rijntakken van Rhenen tot Wijk bij Duurstede

Maria Lauran:

"Het unieke aan mijn vogelgebied/wetland is dat er verschillende biotopen bij elkaar komen: uiterwaarden (Nederrijn), kwelmoerassen (Amerongse Bovenpolder), bossen (Utrechtse Heuvelrug), rivier, plassen en strangen, zodat je altijd een veelheid aan diverse vogels kunt zien."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.