Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Nederrijn / Hans Peeters

Door K van Setten
WetlandWacht

K van Setten

In de uiterwaarden van de Nederrijn vinden de laatste jaren grote veranderingen plaats. Door verschillende rivierverruimende maatregelen ontstaan er nieuwe biotopen met nieuwe mogelijkheden voor de daar aanwezige vogels. Voor advies bij een herinrichting of het maken van een beheerovereenkomst is de WetlandWacht beschikbaar als het gaat over de belangen van de vogels. Vervolgens is handhaving belangrijk.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Zuidelijke uiterwaarden Nederrijn. Maneswaard tot Tollewaard

K van Setten:

"Van kinds af aan heb ik al interesse in vogels en bovendien houd ik van het rivierenlandschap."

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.