Navigatie overslaan
Voornes Duin / Agami Toon alles in de buurt

Voornes Duin / Agami

Door Julius Röntgen
WetlandWacht

Julius Röntgen

Ik ben WetlandWacht voor de Natura2000-gebieden Voorne's Duin van de Vereniging Natuurmonumenten en Duinen van Voorne van de Stichting het Zuid Hollands Landschap. Ik houd de plaatselijke pers in de gaten om vergunningaanvragen op allerlei gebieden te volgen. Dat kan gaan over aanlegvergunningen van nieuwe ruiter- en mountainbikepaden, horecagelegenheden etc.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Voorne

Julius Röntgen:

"Vogels zijn van levensbelang voor onze leefomgeving en zeer goede milieuindicatoren. Zonder vogels kan ik niet leven."

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.