Navigatie overslaan
Leekstermeer / Wim van Boekel Toon alles in de buurt
Leekstermeer / Wim van Boekel Herman Sips

Door Herman Sips
WetlandWacht

Herman Sips

De Onlanden is het waterrijke natuurgebied dat de natuurlijke grens vormt tussen de Groninger klei en het Drentse zand. Het westelijke deel bestaat uit het Natura 2000-Leekstermeergebied. De grootschaligheid van De Onlanden biedt de ruimte om het natuurbeheer zoveel mogelijk over te laten aan de natuur zelf! Natuurgebied De Onlanden is uitgegroeid tot een vogelparadijs waar veel mensen van genieten, maar dat ook goed bewaakt moet worden. Als Stichting Natuurbelang De Onlanden en Wetlandwacht Vogelbescherming houden wij met een groot aantal vrijwilligers de ontwikkelingen van De Onlanden goed in de gaten.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

De Onlanden - Leekstermeergebied

Herman Sips:

Natuurbeheer is een contradictio in terminus. Al wat de natuur nodig heeft is onverstoorde ruimte. De biodiversiteit die dan ontstaat kan geen natuurbeheerder evenaren.

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.