Navigatie overslaan
Reeuwijkse Plassen / Agami - Marc Guyt Toon alles in de buurt
Reeuwijkse Plassen / Agami - Marc Guyt Henk van der Weijden

Door Hendrik van der Weijden
WetlandWacht

Hendrik van der Weijden

Ik wil mij inspannen om het Wetland Reeuwijkse Plassen (Natura 2000 gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein + NNN-gebied) tot een succes te maken voor flora en fauna.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Reeuwijkse Plassen

Kaart Broekvelden Vettenbroek - Polder Stein

Hendrik van der Weijden:

Vogels willen blijven zien is ook hun biotoop willen beschermen.

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.