Navigatie overslaan
Reeuwijkse Plassen / Agami - Marc Guyt Toon alles in de buurt

Reeuwijkse Plassen / Agami - Marc Guyt

Door Hans de Lange
WetlandWacht

Hans de Lange

Het Reeuwijkse Plassengebied & Polder Stein met zijn talloze dijken en eilandjes is een prachtig natuurgebied. Hier overwinteren tienduizenden smienten. Onder andere de visarend, cetti’s zanger en ijsvogel zijn gesignaleerd. Door oprukkende recreatie, woningbouw en tuinaanleg is deze natuur helaas onder druk komen te staan. Ik zet me graag in om dit gebied voor de natuur en de vogels te behouden. In 2014 is reeds een samenwerkingsverband (o.a. IVN, KNNV, Vogelbescherming en Stichting Groene Hart) opgezet om het tij ten goede te keren; Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen (NNRP). Een zo breed mogelijk draagvlak creëren zodoende politici, eigenaren en bewoners te overtuigen voor behoud van een groen en vogelrijk plassengebied.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein

Hans de Lange:

De kracht en energie die de natuur uitstraalt vind ik fascinerend en uniek. Dit uit zich vooral bij het zien en bestuderen van (het gedrag van) vogels. Elke keer weer prachtig om te zien.

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.