Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Corne Stam

Door Corné Stam
WetlandWacht

Corné Stam

Als WetlandWacht voor de Boezems van Kinderdijk mag ik me inzetten voor de vogels in dit mooie Werelderfgoed. Dit houdt onder meer in het jaarlijks monitoren van de broedvogels. Deze monitoring wordt georganiseerd door Natuur- en Vogelwacht 'de Alblasserwaard' en Sovon Vogelonderzoek. We trekken aan de bel bij de beheerder en/of provincie als het met een bepaalde soort niet goed gaat, bijvoorbeeld karakteristieke broedvogelsoorten als purperreiger en zwarte stern. Contact met mensen die met het gebied te maken hebben, ook omwonenden, is daarbij erg belangrijk. Heeft u vragen over bijvoorbeeld mogelijkheden om vogels te kijken of specifiek over de ontwikkelingen van de vogelstand in de Boezems van Kinderdijk, dan kunt u mij benaderen. Omdat ik vlakbij woon en zelf deelneem aan de vogelmonitoring, beschik ik altijd over actuele informatie.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Boezems Kinderdijk

Corné Stam:

"Vogels kijken is erg leuk. Maar in ons dichtbevolkte land zouden we een stuk minder van vogels kunnen genieten als ze niet beschermd werden. Als WetlandWacht kan je het nuttige met het aangename verenigen!"

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.