Toon alles in de buurt

Door Adrie van der Heiden

Adrie van der Heiden

Als WetlandWacht word ik regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan vergaderingen om over de toekomst van mijn wetland te praten. Een goed voorbeeld is het kierbesluit van de Haringvlietsluizen. Over deze problematiek zijn tal van bijeenkomsten geweest met belanghebbenden. Zo kun je goed in de gaten houden dat er geen clubs de overhand krijgen. Bovendien kun je veel vragen beantwoorden van je eigen achterban.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Het Haringvliet van de Haringvlietsluizen tot aan de monding van het Spui. De noordkant van het gebied.

Adrie van der Heiden:

"Mijn passie ligt bij broedende brandganzen. De jongen ervan in een later stadium te ringen en aller handen ander onderzoek te doen."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.