Toon alles in de buurt

Door Lisette Klein

Lisette Klein

Het Eemmeer is een randmeer dat tussen de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland ligt en door Natura-2000 wetgeving beschermd wordt. Als WetlandWacht ben ik de ogen en oren van de Vogelbescherming in dit gebied. Wekelijks bezoek ik het gebied om mogelijke positieve en negatieve ontwikkelingen te signaleren die effect kunnen hebben op vogels. Mocht u ontwikkelingen gesignaleerd hebben waarvan u denkt dat het invloed kan hebben op de lokale vogelstand of andere opmerkingen of vragen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen!

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Eemmeer

Lisette Klein:

Het vrijwilligerswerk voor de Vogelbescherming geeft een unieke kans om zowel van de vogels als het desbetreffende gebied te genieten en tegelijkertijd mijn steentje bij te dragen aan de bescherming van de vogelstand in dit gebied.

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.