Toon alles in de buurt

Door Jos van Oostveen

Jos van Oostveen

Ik ben samen met collega Adriaan Vos WetlandWacht voor de Natura2000 gebieden rondom Nijmegen. Aangezien dit een groot gebied is en wij zelf niet wekelijks in het veld kunnen zijn hebben wij de hulp van mensen in het veld nodig om zorgelijke ontwikkelingen tijdig te kunnen peilen en toetsen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Ooijpolder, Bemmelse Waard, Uiterwaarden Waal

Jos van Oostveen:

"Van vogelen word je een completer mens."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.