Toon alles in de buurt

Door Ep van Hijum

Ep van Hijum

De Friese IJssemeerkust trekt veel toeristen en is daardoor ook interessant voor ontwikkelaars van grote projecten. Nog meer vakantiehuizen, nog meer havens, nog meer... Ook surfers en andere waterminnende bezoekers kunnen een verstorende werking hebben. Samen met plaatselijke natuurorganisaties houd ik toezicht op de ontwikkelingen en onderneem actie indien noodzakelijk.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

De Friese IJsselmeerkust: van Mokkebank tot Bocht van Molkwerum.

Ep van Hijum:

"Als mens en dier in goede harmonie kunnen samenleven in een gebied is mijn missie geslaagd."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.