Toon alles in de buurt

Door Rinus van der Molen

Rinus van der Molen

In de Jufferswaard bij Renkum is vorig jaar de Heelsumse Beek heringericht en verlengd richting Parenco. Dit kan invloed hebben op het waterniveau in de plas en dient nauwlettend te worden gevolgd. Aan de zuidelijke oever zijn plannen om de Plas van Van Wijck bij Heteren te ontwikkelen, waarbij natuur wordt gecombineerd met recreatie. Ik ben daarbij verantwoordelijk voor de belangen van vogelbescherming. In de Schoutenwaard is het beheer van het gebied uitbesteed aan een coöperatie voor agrarisch natuurbeheer. Van belang is dat de boeren zich in dit kwetsbare gebied aan de pachtregels blijven houden. Nauw contact met de beheerder en Rijkswaterstaat is daarvoor nodig.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Neder-Rijn. Noordelijke oever met Jufferswaard bij Renkum en Heelsum en Zuidelijke oever met Randwijkse Waarden en Schoutenwaard

Rinus van der Molen:

"Mijn hele leven heb ik al een passie voor vogels, bijzondere vogels in natuurgebieden als bos, weide en water, maar ook vogels in mijn eigen tuin. Na mijn vervroegde pensionering ben ik WetlandWacht geworden om actief mee te helpen aan de bescherming van vogels. Dit geeft mij extra voldoening als ik in mijn gebieden vogels zie terugkeren en nieuwe soorten ontdek."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.