Toon alles in de buurt

Door Jean Maebe

Jean Maebe

Ik inventariseer de vogels in het Verdronken Land Van Saeftinghe en werk mee aan het Broedvogel Monitoring Project van Sovon Vogelonderzoek. En ik volg de evolutie en veranderingen in het gebied.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe

Jean Maebe:

"Sinds 1942 ben ik begonnen met het waarnemen van vogels en sinds 1945 volg ik de vogels in het Verdronken Land van Saeftinghe en Westerschelde. Watervogels hebben nu vooral mijn belangstelling."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.