Toon alles in de buurt

Door Wim de Wilde

Wim de Wilde

Ik probeer de ontwikkelingen in de Westerschelde zo goed mogelijk te volgen. Daarbij ligt de nadruk op het zo rustig mogelijk houden van de hoogwatervluchtplaatsen gelegen aan de noordkant van het estuarium. Waar mogelijk informeer ik mensen over het belang van de Westerschelde als foerageergebied voor steltlopers.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

De Bevelandse kant van de Westerschelde

Wim de Wilde:

"Het verloop van de seizoenen zie ik weerspiegeld in de kleden van de steltloper. De naderende zomer zie ik in het zwart van de zwarte ruiter en in het verenkleed van de rosse grutto. Dat beeld gun ik al mijn medemensen."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.