Toon alles in de buurt

Door Rijk van Ginkel

Rijk van Ginkel

Ik houd me bezig met kansen en bedreigingen voor vogels, zoals het vergroten van het oppervlakte aan waterriet, maar ook melding bij controlerende instanties bij mogelijk illegale activiteiten. Binnen het Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen hebben we veel expertise in huis. Ziet u een kans of een bedreiging voor vogels, dan hoor ik dat graag!

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Reeuwijkse Plassen

Rijk van Ginkel:

"Een stelling in mijn proefschrift was: 'Vogelen is jagen zonder te schieten.' Ik werk in de internationale hulpverlening voor mensen in de verdrukking. In Nederland zitten vogels vaak in de verdrukking. Daar zit een zelfde soort passie voor rechtvaardigheid achter. Als WetlandWacht krijg je met heel veel facetten van natuur(bescherming) te maken: van procedures bij de Raad van State tot het fosfaatgehalte in water van de plassen, van broedresultaten van de kleine zwaan in Siberië tot recreatiepatronen in plassengebieden. Fantastisch!"

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.