Toon alles in de buurt

Door Hans Brinks

Hans Brinks

Regelmatig bezoek ik het gebied en heb er contact over met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast wil ik graag door iedereen geïnformeerd worden over natuurverstoringen, zodat ik met betrokken partijen tot een oplossing kan komen. Aarzel niet en breng me op de hoogte!

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Abtskolk en de Putten in Noord Holland

Hans Brinks:

"Vogels geven mij vleugels."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.