Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Jouke Altenburg Toon alles in de buurt
Huiszwaluw / Jouke Altenburg Marja Goossens

Door Marja Goossens
Stadsvogeladviseur

Marja Goossens

Vogels in de stadse omgeving hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk. Nestgelegenheid verdwijnt bij verbouwingen, tuinen worden met meer steen en minder groen ingericht, door insecticidengebruik hebben vogels veel minder voedsel voor zichzelf en voor hun jongen en door allerlei oorzaken neemt de biodiversiteit af. Als stadsvogeladviseur houd ik in de gaten waar sloop- en (ver)bouwactiviteiten plaatsvinden. Ik neem contact op met de opdrachtgever om er samen voor te zorgen dat de vogels zo min mogelijk te lijden hebben van deze activiteiten en er in de nieuwe situatie misschien zelfs wel op vooruit gaan. In dit proces neem ik de vleermuizen meteen mee. Ook probeer ik met de vogelwerkgroep, de gemeente en buurtbewoners de groene omgeving geschikt te maken dan wel te houden voor vogels.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Voor de bescherming van vogels in steden en dorpen werkt Vogelbescherming Nederland samen met vrijwilligers: de Stadvogeladviseurs. Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor vogels in stad en dorp. Zij zijn de ogen, oren en mond van Vogelbescherming op lokaal niveau. Dankzij hen zijn er op vele plekken in Nederland mooie initiatieven gestart voor een vogelvriendelijkere en groene leefomgeving. Samen maken ze gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties en bewoners bewust van de natuur die iedereen net buiten zijn voordeur kan vinden én hoe u die een handje helpt. U kunt contact opnemen met een Stadsvogeladviseur voor advies over vogels en vogelvriendelijk beleid in uw gemeente of buurt.

Werkgebied

Vught

Marja Goossens:

"Van vogels genieten is voor mij een stukje paradijs hier op aarde."

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.