Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Huiszwaluw / Jouke Altenburg

Door Marja Goossens
Stadsvogeladviseur

Marja Goossens

Vogels in de stadse omgeving hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk. Nestgelegenheid verdwijnt bij verbouwingen, tuinen worden met meer steen en minder groen ingericht, door insecticidengebruik hebben vogels veel minder voedsel voor zichzelf en voor hun jongen en door allerlei oorzaken neemt de biodiversiteit af. Als stadsvogeladviseur houd ik in de gaten waar sloop- en (ver)bouwactiviteiten plaatsvinden. Ik neem contact op met de opdrachtgever om er samen voor te zorgen dat de vogels zo min mogelijk te lijden hebben van deze activiteiten en er in de nieuwe situatie misschien zelfs wel op vooruit gaan. In dit proces neem ik de vleermuizen meteen mee. Ook probeer ik met de vogelwerkgroep, de gemeente en buurtbewoners de groene omgeving geschikt te maken dan wel te houden voor vogels.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Vught

Marja Goossens:

"Van vogels genieten is voor mij een stukje paradijs hier op aarde."

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.