Toon alles in de buurt

Door Marian Peterse

Marian Peterse

Mijn belangrijkste aandachtspunt is de gierzwaluw, en dan met name de nestplekken en vooral het voortbestaan én de uitbreiding van de nestplekken van de gierzwaluw. Denk hierbij aan nieuwbouw- en renovatieprojekten. Daarnaast komen er regelmatig vragen langs, gesteld zowel door de gemeente als door bewoners.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Gemeente Utrecht

Marian Peterse:

"Vogels maken de stad leefbaar en blijken een (soms onverwachte) verbinding tussen mij en andere stadgenoten. "

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.