Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Stadsnatuur / Jip Louwe Kooijmans

Door Lia Koomen-Roggeveen
Stadsvogeladviseur

Lia Koomen-Roggeveen

Met zo’n 130.000 inwoners wordt in Zoetermeer elke ruimte benut. We bouwen huizen, wegen en tal van openbare voorzieningen. Dat is goed, zolang we maar niet vergeten dat er nog andere bewoners zijn. Van alle dieren die in het wild leven, is er een aantal dat zich wonderwel thuis voelt in de stad. Er zijn veel hoekjes en kieren en het is er warm en voedselrijk. Ik streef in nauwe samenwerking met Vogelwerkgroep Zoetermeer naar een goed en duurzaam contact met gemeentelijke diensten, bouwers, beleidsmakers en burgers. U kunt bij mij terecht als u meer wilt weten over de vogels in Zoetermeer. En ik adviseer over onder andere oeverzwaluwwanden, huiszwaluwtillen en maatregelen voor huismus en gierzwaluw. Signaleert u een gevaar voor (broed)vogels bij renovaties of nieuwbouw dan kunt u dat ook bij mij melden.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Zoetermeer

Lia Koomen-Roggeveen:

"Samen bouwen aan een vogelrijkere omgeving in stedelijk gebied"

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.