Toon alles in de buurt

Door Karin Brouwer

Karin Brouwer

Ik ben bioloog en hou mij voornamelijk bezig met de bescherming van de nog resterende natuurlijke omgeving in Utrecht, met name de stadsparken, waar zich veel stadsvogels thuis voelen. Ik signaleer ontwikkelingen (die helaas niet altijd positief zijn) en probeer de gemeente te beïnvloeden via diverse overleg- en inspraakorganen. Daarnaast adviseer ik bij bouw- en vernieuwbouwprojecten. Denk hierbij aan het plaatsen van nestkasten of gevelbegroeiingen. Ik vind het erg leuk om juist in de wijken mensen voor te lichten over wat zij kunnen doen voor een vogelvriendelijke omgeving. Er zit heel wat meer dan 'alleen maar' mussen, kauwen, meeuwen en mezen in uw omgeving, zelfs al bestaat die omgeving grotendeels uit beton!

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Bekijk op de kaart

Utrecht ( Transwijk, Oog-in-Al, Kanaleneiland en de Binnenstad).

Karin Brouwer:

"Vogels, of het nu algemeen voorkomende stadsvogels zijn, of zeer zeldzame gasten uit verre streken, zijn voor mij de sierraden van de natuur. Ik ben geen 'postzegelverzamelaar', mij gaat het om wat dat beestje nou eigenlijk doet, hoe houdt hij zich in leven, en waarom zit hij hier, en niet daar? En het belangrijkste: hoe kunnen we ons met z'n allen ervoor inspannen dat de vogels zich hier happy voelen?"

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.