Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Huiszwaluw / Jouke Altenburg

Door Henny Kloosterboer
Stadsvogeladviseur

Henny Kloosterboer

In de afgelopen jaren diverse contacten met woningstichtingen over bescherming van huismussen en huiszwaluwen bij onderhoud en renovatie. De laatste tijd verschuift mijn aandacht meer naar tuinvogels. Ik geef vaker cursussen over vogels of voorlichting. Ook bij speciale doelgroepen, zoals ouderen.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Maastricht

Henny Kloosterboer:

"Een stad met ruimte voor natuur is voor mij essentieel. De vogels rond eigen huis en tuin zorgen altijd voor levendigheid en plezier. Ik draag daarom graag mijn steentje bij aan het creëren van een goed leefklimaat voor mensen en vogels."

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.