Toon alles in de buurt

Door Gideon Vreeman
Stadsvogeladviseur

Gideon Vreeman

Met de ontwikkeling van een stad als Amersfoort is het (nog) niet altijd vanzelfsprekend om rekening te houden met behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Als gevolg van stedenbouwkundige ontwikkelingen zijn met name huismussen en gierzwaluwen sinds het eind van vorige eeuw afgenomen. En dat terwijl het zo eenvoudig kan zijn! Als stadsvogeladviseur ga ik graag samen met u op zoek naar effectieve manieren om ze te beschermen.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Bekijk op de kaart

Amersfoort

Gideon Vreeman:

Kennis, creativiteit en de wil zijn -meer nog dan het stellen van regels- essentieel voor behoud en verbetering van de vogelstand in de stad!

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.