Toon alles in de buurt

Door Anique Lensen

Anique Lensen

Rekening houden met vogels als gierzwaluw, huiszwaluw en huismus bij renovatie en nieuwbouw is nog niet vanzelfsprekend. Maar gelukkig kunnen we onze huizenbroeders met weinig geld en moeite helpen. Ik denk graag mee om de stad groener en vogelvriendelijker te maken en adviseer bouwers over het scheppen van ruimte voor stadsvogels.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Bekijk op de kaart

Arnhem Noord/Centrum

Anique Lensen:

"Huismus, gierzwaluw, zwarte roodstaart: stadsvogels zijn een meerwaarde voor iedere stad!"

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.