Toon alles in de buurt

Door Helen Schepp

Helen Schepp

Als stadsvogeladviseur onderhoud ik contact met de gemeente over verschillende groene initiatieven. Ik kan hiervoor als bemiddelaar tussen u, de gemeente en andere partijen optreden. Ik help graag mee met het opzetten en uitvoeren van leuke initiatieven om zo de stad in een mooie en groene leefomgeving voor vogels te veranderen.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Mijn werkgebied

Leeuwarden

Helen Schepp:

Vogels zijn voor mij puur genot, de drukte in het voorjaar in mijn tuin en in de winter rondom de voederplaatsen. De eerste gierzwaluwen die over mijn hoofd vliegen. Allemaal kleine geluksmomentjes.

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.