Toon alles in de buurt

Door Jan van Dijk
Stadsvogeladviseur Stichting Avifauna Zwolle

Jan van Dijk

Vogels zijn erg belangrijk in onze samenleving, vooral in de stad. Maar de vogels hebben het niet gemakkelijk in de stad. Steeds meer broedplaatsen verdwijnen door sloop, renovatie en isolatie van woningen en gebouwen. Als Stadsvogeladviseur wil ik, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, helpen te voorkomen dat de situatie voor onze stadsvogels verder achteruit gaat.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Mijn werkgebied

Gemeente Zwolle

Jan van Dijk:

Vogels zijn nooit saai. Iedere soort heeft zijn eigen fascinerende levenswijze. Dat bijvoorbeeld een jonge gierzwaluw na het uitvliegen zijn eerste twee levensjaren continue in de lucht blijft. Dat is toch onvoorstelbaar!

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.