Toon alles in de buurt

Door Fred van Vliet
Stadsvogeladviseur

Fred van Vliet

Eigenlijk voor alle vogelzaken maar vooral voor vogels in de stad en dorp en dan vooral het denken in oplossingen zoals maken nestgelegenheid/ voedermogelijkheden enz.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Mijn werkgebied

Gemeente Den Helder e.o.

Fred van Vliet:

Er zijn weinig vogels en je kunt door gericht mee te denken een oplossing voor de vogels geven en ze zo'n vertrouwde omgeving aanbieden dat ze bij jou willen gaan broeden. Ze belonen je met hun zang en aanwezigheid.

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.